Regulamin CeA Senior Bochnia 2020

1. Nazwa Turnieju             CeA Senior
2. Organizator turnieju Cor et Animus Fundacja
3.Termin                              2020.01.11
4. Miejsce 32-700 Bochnia, hala sportowa II LO ul. Konfederatów Barskich 29

 

 1. Wymiary parkietu 22,5 m x 12,5 m
 2. Kierownik Turnieju        Krzysztof Mycek, tel. 693 979 401

 e-mail   mag.magic@interia.eu

Biuro Turnieju                  tel. 693 979 402                              

 1. Charakter turnieju: ogólnopolski, indywidualny, PREMIUM
 2. Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami  PTT.
 3. Zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania
  turnieju zgodnie z przepisami STT PTT oraz zgodą na udostępnianie wizerunku.

Klauzula informacyjna (udostępnianie wizerunku)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 • Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody

na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku.

 • Administratorem danych osobowych, w tym wizerunku uczestników turnieju jest

Cor et Animus Fundacja, 31-271 Kraków ul. Kluczborska 3.

 • Dane osobowe, w tym wizerunek uczestników, będą przetwarzane w celu promocji

i budowania pozytywnego wizerunku Organizatora turnieju, będącego Administratorem

danych, na stronie internetowej, na portalu Facebook, w mediach i w materiałach

promujących turniej. Odbiorcą danych będą również instytucje współpracujące

z Organizatorem w zakresie realizacji turnieju.

 • Uczestnik turnieju posiada prawo dostępu do treści swoich danych, w tym wizerunku

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.

 • Uczestnik turnieju ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, dotyczących jego osoby narusza

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 • Dane osobowe uczestników turnieju, w tym wizerunek będą przechowywane do czasu

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Zawodnicy – klasy taneczne / kategorie wiekowe:
 • Seniorzy I (30-39 lat); klasa F, E, D, C, B PREMIUM – Standard, Latin
 • Seniorzy I (30-39 lat); klasa E (3 tańce), Open (4 tańce), Open – Standard, Latin
 • Seniorzy II (40-49 lat); klasa F, E, D, C, B PREMIUM – Standard, Latin
 • Seniorzy II (40-49 lat); klasa E (3 tańce), Open (4 tańce), Open – Standard, Latin
 • Seniorzy III (50-59 lat); klasa F, E, D, C, B PREMIUM – Standard, Latin
 • Seniorzy III (50-59 lat); klasa E (3 tańce), Open (4 tańce), Open – Standard, Latin
 • Seniorzy IV (powyżej 59 lat); klasa E PREMIUM, Open – Standard, Latin
 1. Skład Komisji Sędziowskiej, w tym Sędzia Główny punktujący.

Adam Berkowicz – Jasło (Sędzia Główny)

Konrad Buczma – Lublin

Jarosław Dziedziczak – Kielce

Monika Heinze-Nawara – Kraków

Andrzej Orszulak – Krosno

Stanisław Smoroń – Kraków

Gerard Wójcicki – Kraków

 

 1. Skład Komisji Skrutacyjnej

Anna Smoroń – Kraków

Zbigniew Wrzyszcz – Tarnobrzeg

 1. Opłata za przekazanie praw do organizacji turnieju w kwocie 300,- zł została wniesiona
  na konto Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT.
 2. Warunki uczestnictwa w turnieju
W turnieju może wziąć udział para, która:

– jest zarejestrowana w CBD PTT,
– posiada książeczkę startową z wpisaną aktualną licencją taneczną,

– ma opłaconą składkę członka zwyczajnego na dany rok kalendarzowy,

– należy do członka wspierającego, który ma opłaconą składkę członka wspierającego
na dany rok kalendarzowy,

zostanie zgłoszona on-line przez CBD PTT w terminie do dnia 30 grudnia (poniedziałek)
2019 roku do godziny 24:00
,
– wniesie opłatę startową w wysokości 40,- zł/osoba/ jeden styl (drugi i kolejny start w tym samym stylu 20,- zł/osoba)

W razie wycofania pary z turnieju obowiązkowe jest zawiadomienie organizatora, a opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju równoznaczny jest z wyrażeniem na zawsze
i bezwarunkowo zgody na rejestrację fotograficzną, wideo i telewizyjną wszystkich prezentacji
oraz ich wykorzystywanie, publikację i emisję w dowolnych mediach, a także na potrzeby reklamy.

 1. Bilety, wejściówki (rezerwacje mag.magic@interia.eu tel. 693 979 402)

Bilety wstępu: 20,- zł/osoba/blok,

Trenerzy, którzy potwierdzili obecność do 2019-12-31 są naszymi gośćmi.

Nie pobieramy opłat za nagrywanie lub robienie zdjęć.

 1. Dodatkowe informacje organizatora

Pary biorą udział w rywalizacji na własne ryzyko i oświadczają, że nie mają przeciwwskazań
do uczestnictwa w rywalizacji sportowej.

– opieka medyczna zapewniona

– stoisko obuwie i akcesoria – Akces Dance

– bufet – wyłącznie napoje; zestawy obiadowe tylko przy wcześniejszym zamówieniu

– serwis fotograficzny i filmowy – tak

– noclegi – Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek [rezerwacje wyłącznie poprzez organizatora]

– wyżywienie – kolacja powitalna, śniadania, zestaw obiadowy, Bal

[uwaga szczegółowe informacje na temat wyżywienia  w zakładce „informacje”]

– po upływie zgłoszeń par organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie, łącznie z prawem do rezygnacji z organizacji turnieju w danej kategorii

– w przypadku małej ilości zgłoszonych par, organizator zastrzega sobie prawo do połączenia klas lub kategorii wiekowych

– oficjalny program turnieju zostanie podany zgodnie z przepisami PTT do 9 stycznia 2020 r. do godziny 22:00

 

 1. Odpowiedzialność organizatora

– organizator nie ubezpiecza zawodników

– organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu

– organizator zapewnia bezpłatne miejsca parkingowe (parking niestrzeżony)

– obowiązują ochraniacze na obcasy dla tancerek

– obowiązuje zakaz polewania parkietu wodą

 1. Puchary, medale, dyplomy, nagrody

– puchary lub medale dla pierwszych trzech par
– dyplomy dla par finałowych

– nagrody rzeczowe od sponsorów

 1. Program  turnieju [uwaga planowany minutowy program turnieju w zakładce „informacje”]
Blok I Standard Blok II Standard Blok III Latin Blok IV Latin
Kategorie, klasy Seniorzy I

Klasa E(3), E, C, B

Seniorzy II

Klasa E(3), E, C, B Seniorzy III

Klasa E(3), E, C, B

Seniorzy IV

Klasa E

Seniorzy I

Klasa F, D,

Open(4), Open

Seniorzy II

Klasa F, D,

Open(4), Open

Seniorzy III

Klasa F, D,

Open(4), Open

Seniorzy IV

Klasa Open

Seniorzy I

Klasa E(3), E, C, B

Seniorzy II

Klasa E(3), E, C, B Seniorzy III

Klasa E(3), E, C, B

Seniorzy IV

Klasa E

Seniorzy I

Klasa F, D,

Open(4), Open

Seniorzy II

Klasa F, D,

Open(4), Open

Seniorzy III

Klasa F, D,

Open(4), Open

Seniorzy IV

Klasa Open

Rejestracja par Pt 19:00 – 20:00

Centrum Borek

Pt 19:00 – 20:00

Centrum Borek

Pt 19:00 – 20:00

Centrum Borek

Pt 19:00 – 20:00

Centrum Borek

Rejestracja par ST  8:00 – 8:30 LA  14:00 – 14:30
Próba parkietu ST  8:20 – 8:45 LA  14:20 – 14:45
Prezentacja
Rozpoczęcie 9:00 11:30 15:00 17:30
Dekoracja      
Zakończenie 11:00 14:00 17:00 20:00
 1. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju
  w porozumieniu z Sędzią Głównym.
 2. Uwagi:

– pary przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej,
– organizator nie wysyła potwierdzeń.

 

Kraków, 3 grudnia 2019 roku                                                                                                   Krzysztof Mycek