Regulamin CeA GPS 2019

Prezentowany regulamin zatwierdzony przez Komisję ds Seniorów PTT w dniu 2018.12.10

1. Nazwa Turnieju CeA Grand Prix Senior
2. Organizator turnieju Cor et Animus Fundacja
3. Termin 2019.01.12
4. Miejsce 32-700 Bochnia, hala sportowa II LO ul. Konfederatów Barskich 29
5. Wymiary parkietu 24 m x 14 m
6. Kierownik Turnieju Krzysztof Mycek, tel. 693 979 401
e-mail mag.magic@interia.eu
Biuro Turnieju Magdalena Opalińska, tel. 693 979 402
7. Charakter turnieju: GPS (GPPS + LS), ogólnopolski, indywidualny, PREMIUM
8. Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami PTT.
9. Zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania turnieju zgodnie z przepisami STT PTT oraz zgodą na udostępnianie wizerunku.
Klauzula informacyjna (udostępnianie wizerunku)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:
• Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku.
• Administratorem danych osobowych, w tym wizerunku uczestników turnieju jest Cor et Animus Fundacja, 31-271 Kraków ul. Kluczborska 3.
• Dane osobowe, w tym wizerunek uczestników, będą przetwarzane w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Organizatora turnieju, będącego Administratorem danych, na stronie internetowej, na portalu Facebook, w mediach i w materiałach promujących turniej. Odbiorcą danych będą również instytucje współpracujące z Organizatorem w zakresie realizacji turnieju.
• Uczestnik turnieju posiada prawo dostępu do treści swoich danych, w tym wizerunku oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.
• Uczestnik turnieju ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
• Dane osobowe uczestników turnieju, w tym wizerunek będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
10. Zawodnicy – klasy taneczne / kategorie wiekowe:
• Seniorzy I (30-39 lat); klasa F, E, D, C, B, Open PREMIUM – Standard, Latin
• Seniorzy II (40-49 lat); klasa F, E, D, C, Open PREMIUM – Standard, Latin
• Seniorzy III+IV (pow. 49 lat); klasa F, E, D, C, B, Open PREMIUM – Standard, Latin
11. Skład Komisji Sędziowskiej, w tym Sędzia Główny punktujący.

Adam Berkowicz – Jasło (Sędzia Główny)
Konrad Buczma – Lublin
Jarosław Dziedziczak – Kielce
Jerzy Oleszczyński – Lublin
Andrzej Orszulak – Krosno
Stanisław Smoroń – Kraków
Ada Wantuch – Kraków

12. Skład Komisji Skrutacyjnej

Paweł Łyczko – Kraków
Anna Smoroń – Kraków

13. Opłata za przekazanie praw do organizacji turnieju w kwocie 300,- zł zostanie wniesiona na konto Zarządu Głównego PTT.
14. Warunki uczestnictwa w turnieju
W turnieju może wziąć udział para, która:
– jest zarejestrowana w CBD PTT,
– posiada książeczkę startową z wpisaną aktualną licencją taneczną,
– ma opłaconą składkę członka zwyczajnego na dany rok kalendarzowy,
– należy do członka wspierającego, który ma opłaconą składkę członka wspierającego na dany rok kalendarzowy,
– zostanie zgłoszona on-line przez CBD PTT w terminie do dnia 31 grudnia (poniedziałek) 2018 roku do godziny 24:00,
– wniesie opłatę startową w wysokości 50,- zł/osoba/ jeden styl (bez względu na ilość startów)
– pary zgłoszone po terminie wnoszą opłatę podwójną
W razie wycofania pary z turnieju obowiązkowe jest zawiadomienie organizatora, a opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju równoznaczny jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo zgody na rejestrację fotograficzną, wideo i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystywanie, publikację i emisję w dowolnych mediach, a także na potrzeby reklamy.
15. Bilety, wejściówki (rezerwacje mag.magic@interia.eu tel. 693 979 402)
Bilety wstępu: 20,- zł/osoba/blok,
Trenerzy, którzy potwierdzili obecność do 2018-12-31 są naszymi gośćmi.
Nie pobieramy opłat za nagrywanie lub robienie zdjęć.
16. Dodatkowe informacje organizatora
Pary biorą udział w rywalizacji na własne ryzyko i oświadczają, że nie mają przeciwwskazań do uczestnictwa w rywalizacji sportowej.
– opieka medyczna zapewniona
– stoisko obuwie i akcesoria – Akces Dance
– bufet – wyłącznie napoje; zestawy obiadowe tylko przy wcześniejszym zamówieniu
– serwis fotograficzny i filmowy – tak
– noclegi – Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek [rezerwacje wyłącznie poprzez organizatora]
– wyżywienie – śniadania, zestaw obiadowy, Bal
[uwaga szczegółowe informacje na temat wyżywienia w zakładce „informacje”]
– organizator zastrzega sobie prawo do rozdzielenia kategorii Senior I w klasie B na dwie kategorie Senior I i Senior II
– oficjalny program turnieju zostanie podany zgodnie z przepisami PTT do 10 stycznia 2019r. do godziny 22:00
17. Odpowiedzialność organizatora
– organizator nie ubezpiecza zawodników
– organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu
– organizator zapewnia bezpłatne miejsca parkingowe (parking niestrzeżony)
– obowiązują ochraniacze na obcasy dla tancerek
– obowiązuje zakaz polewania parkietu wodą
18. Puchary, medale, dyplomy, nagrody
– puchary lub medale dla pierwszych trzech par
– dyplomy dla par finałowych
– nagrody rzeczowe od sponsorów
19. Program turnieju [uwaga planowany minutowy program turnieju w zakładce „informacje”]

Blok I
Seniorzy I klasa F, E, D, C, B, Open Standard
Seniorzy II klasa F, E, D, C, Open Standard
Seniorzy III+IV klasa F, E, D, C, B, Open Standard
Rejestracja par Pt 21:00 – 22:00 Centrum Borek; Sb 7:00 – 8:00
Próba parkietu ST 8:20 – 8:45
Prezentacja 9:00
Rozpoczęcie 9:20
Dekoracja 12:50
Zakończenie 13:20

Blok II
Seniorzy I klasa F, E, D, C, B, Open Latin
Seniorzy II klasa F, E, D, C, Open Latin
Seniorzy III+IV klasa F, E, D, C, B, Open Latin
Rejestracja par Pt 21:00 – 22:00 Centrum Borek Sb 13:00 – 14:00
Próba parkietu LA 14:50 – 15:15
Prezentacja 15:30
Rozpoczęcie 15:50
Dekoracja 19:20
Zakończenie 19:50

20. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.
21. Uwagi:
– pary przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej,
– organizator nie wysyła potwierdzeń.

Kraków, 5 grudnia 2018 roku                                                       Krzysztof Mycek