Regulamin Uskrzydlone 2020

1. Nazwa Turnieju: CeA Challenge Cup Senior,
Otwarty Okręgowy Turniej Klasyfikacyjny w klasach FE

2. Organizator turnieju: Cor et Animus Fundacja
Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”

3. Termin: 2020.10.24

4. Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa MDK Dom Harcerza,
30-059 Kraków ul. Reymonta 18

5. Wymiary parkietu 22 m x 12 m

6. Kierownik Turnieju Krzysztof Mycek, tel. 693 979 401
e-mail mag.magic@interia.eu
Biuro Turnieju tel. 693 979 402
Prowadzenie Jarosław Całka
Oprawa muzyczna Agnieszka Abram
Oprawa audiowizualna EDDY event Przemysław Klejdysz

7. Charakter turnieju: ogólnopolski, otwarty okręgowy, indywidualny, PREMIUM

8. Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami PTT. Pary/tancerze oprócz zdobywania punktów PREMIUM wg dotychczasowych zasad Systemu Premium uzyskują zgodnie z Uchwałą ZG PTT nr 55/2020 tymczasową możliwość zdobywania dodatkowych punktów PREMIUM wg następującego klucza:
– w klasach F, E przeklasyfikowanie do wyższej klasy otrzymuje 10 % (min. 3) par/tancerzy,
a wszyscy uczestnicy turnieju uzyskują dodatkowy 1 punkt PREMIUM,
– w klasach F, E kolejny dodatkowy 1 punkt PREMIUM uzyskują pary/tancerze, którzy uplasowali się w wyznaczonych w punkcie 2.6 widełkach Systemu Premium,
– w klasach D, C, B, A dodatkowy 1 punkt PREMIUM uzyskuje 70% par/tancerzy.

Procedura bezpieczeństwa podczas turnieju w okresie pandemii COVID – 19 zamieszczona w zakładce „informacje” i aktualizowana na bieżąco zgodnie ze zmianami obostrzeń, jest integralną częścią niniejszego regulaminu.

9. Zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania turnieju zgodnie z przepisami STT PTT oraz zgodą na udostępnianie wizerunku.

Klauzula informacyjna (udostępnianie wizerunku) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:
• Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku.
• Administratorem danych osobowych, w tym wizerunku uczestników turnieju jest Cor et Animus Fundacja, 31-271 Kraków ul. Kluczborska 3.
• Dane osobowe, w tym wizerunek uczestników, będą przetwarzane w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Organizatora turnieju, będącego Administratorem danych, na stronie internetowej, na portalu Facebook, w mediach i w materiałach promujących turniej. Odbiorcą danych będą również instytucje współpracujące z Organizatorem w zakresie realizacji turnieju.
• Uczestnik turnieju posiada prawo dostępu do treści swoich danych, w tym wizerunku oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.
• Uczestnik turnieju ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
• Dane osobowe uczestników turnieju, w tym wizerunek będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10. Zawodnicy – klasy taneczne / kategorie wiekowe:

• Seniorzy I (30-39 lat); klasa F, E, D, C PREMIUM – Standard
• Seniorzy I (30-39 lat); klasa F, E, D, C, B PREMIUM – Latin
• Seniorzy I (30-39 lat); klasa E (3 tańce), Open C– Standard
• Seniorzy I (30-39 lat); klasa E (3 tańce), Open (4 tańce), Open – Latin
• Seniorzy II (40-49 lat); klasa F, E, D, C PREMIUM – Standard
• Seniorzy II (40-49 lat); klasa F, E, D, C, B PREMIUM – Latin
• Seniorzy II (40-49 lat); klasa E (3 tańce), Open C – Standard
• Seniorzy II (40-49 lat); klasa E (3 tańce), Open (4 tańce), Open – Latin
• Seniorzy III (50-59 lat); klasa F, E, D, C PREMIUM – Standard
• Seniorzy III (50-59 lat); klasa F, E, D, C, B PREMIUM – Latin
• Seniorzy III (50-59 lat); klasa E (3 tańce), Open C – Standard
• Seniorzy III (50-59 lat); klasa E (3 tańce), Open (4 tańce), Open – Latin
• Seniorzy IV (powyżej 59 lat); klasa E PREMIUM, Open C – Standard
• Seniorzy IV (powyżej 59 lat); klasa E PREMIUM, Open – Latin

11. Skład Komisji Sędziowskiej, w tym Sędzia Główny punktujący.

1 Natalia Piecewicz
2 Anna Smoroń
3 Adam Berkowicz
4 Dariusz Kurzeja
5 Andrzej Orszulak
6 Jakub Rybicki
7 Andrzej Suchocki

12. Skład Komisji Skrutacyjnej

1 Aneta Kurzeja
2 Zbigniew Wrzyszcz (Skrutiner Główny)

13. Opłata za przekazanie praw do organizacji turnieju w kwocie 300,- zł została wniesiona na konto Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT.

14. Warunki uczestnictwa w turnieju

W turnieju może wziąć udział para, która:
– jest zarejestrowana w CBD PTT,
– posiada książeczkę startową z wpisaną aktualną licencją taneczną,
– ma opłaconą składkę członka zwyczajnego na dany rok kalendarzowy,
– należy do członka wspierającego, który ma opłaconą składkę członka wspierającego na dany rok kalendarzowy,
– zostanie zgłoszona on-line przez CBD PTT w terminie do dnia 21 października (środa) 2020 roku do godziny 24:00 (baza jest zamykana automatycznie),
– podda się pomiarowi temperatury, wypełni i podpisze oświadczenie,
– wniesie opłatę startową w wysokości:
klasy jeden styl – 35,- zł/osoba

Obowiązuje limit 250 uczestników w dwóch sąsiadujących blokach tanecznych, jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy limit, organizator może odmówić przyjęcia kolejnych zgłoszeń i zastrzega sobie prawo do wyeliminowania najmniej licznych kategorii z uwagi na ograniczenia ilości uczestników turnieju.
Ze względu na ograniczenia liczby uczestników zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 25 lipca 2020r. organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia list startowych.

Wejście na teren obiektu uczestników i opiekunów/trenerów rozpoczyna się w godzinie rozpoczęcia rejestracji danego bloku tanecznego.

W razie wycofania pary z turnieju obowiązkowe jest zawiadomienie organizatora, a opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju równoznaczny jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo zgody na rejestrację fotograficzną, wideo i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystywanie, publikację i emisję w dowolnych mediach, a także na potrzeby reklamy.

15. Bilety, wejściówki (rezerwacje mag.magic@interia.eu tel. 693 979 402)

Sprzedaż biletów dla publiczności odbywać się będzie na podstawie wcześniejszej rezerwacji mailowej (do dnia zakończenia zgłoszeń zawodników).

Będą obowiązywać ograniczenia w wypełnieniu widowni (na dzień dzisiejszy 50% czyli 125 osób na jeden blok taneczny)). Zalecamy dokonanie rezerwacji miejsc. Wpuszczane będą wyłącznie osoby, które poddadzą się pomiarowi temperatury oraz wypełnią i podpiszą oświadczenie. Osoby bez rezerwacji będą wpuszczane na teren obiektu w drugiej kolejności.
Bilety wstępu: 40,- zł/osoba/dzień, (ulgowy 20,- zł)
20,- zł/osoba/blok, (ulgowy 10,- zł)
50,- zł za miejsce przy stoliku
Opłata COVID wynosi 10,- zł od osoby wchodzącej na turniej.
Nie pobieramy opłat za nagrywanie lub robienie zdjęć.

Wejście publiczności na teren obiektu będzie możliwe na 30 minut przed rozpoczęciem bloku tanecznego.

16. Dodatkowe informacje organizatora

Pary biorą udział w rywalizacji na własne ryzyko i oświadczają, że nie mają przeciwwskazań do uczestnictwa w rywalizacji sportowej.
– opieka medyczna zapewniona
– stoisko obuwie i akcesoria – Akces Dance
– stoisko stroje taneczne – SHE
– bufet – tak
– serwis fotograficzny i filmowy – tak
– noclegi – możliwość rezerwacji poprzez organizatora w bliskiej odległości od miejsca rozgrywania turnieju
– po upływie zgłoszeń par organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie, łącznie z prawem do rezygnacji z organizacji turnieju w danej kategorii
– w przypadku małej ilości zgłoszonych par, organizator zastrzega sobie prawo do połączenia klas
– oficjalny program turnieju zostanie podany zgodnie z przepisami PTT do 22 października 2020 r. do godziny 22:00

17. Odpowiedzialność organizatora

– organizator nie ubezpiecza zawodników
– organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu
– obowiązują ochraniacze na obcasy dla tancerek
– obowiązuje zakaz polewania parkietu wodą

18. Puchary, medale, dyplomy, nagrody

– puchary lub medale dla pierwszych trzech par
– dyplomy dla par finałowych
– nagrody rzeczowe od sponsorów

19. Program turnieju [uwaga planowany minutowy program turnieju będzie publikowany w zakładce „informacje”]

Blok I Standard          Blok II Standard         Blok III Latin               Blok IV Latin
Seniorzy I, II, III           Seniorzy I, II, III            Seniorzy I, II, III         Seniorzy I, II, III
E(3), E, C                        F, D                                     E(3), E, C, B                 F, D,
.                                          Open(4), Open C                                                  Open(4), Open
Seniorzy IV                  Seniorzy IV                    Seniorzy IV                 Seniorzy IV
E                                       Open C                             E                                       Open

Rejestracja par    ST 7:30 – 8:30 i 10:30 – 11:30 LA 14:30 – 15:30 i 17:30 – 18:30
Próba parkietu     ST 8:20 – 8:45                                LA 15:20 – 15:45
Bez prezentacji
Rozpoczęcie:        Blok I 9:00, Blok II 12:00, Blok III 16:00, Blok IV 19:00
Dekoracja sukcesywnie
Zakończenie:        Blok I 11:30, Blok II 15:00, Blok III 18:30, Blok IV 22:00

20. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.

21. Uwagi:
– pary przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej,
– organizator nie wysyła potwierdzeń.

Kraków, 22 września 2020 roku                                                              Krzysztof Mycek