Zasady klasyfikacji CeA Challenge Cup

Zasady Klasyfikacji w cyklu TURNIEJÓW CeA Challenge Cup 2021

 

TURNIEJE rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami STT PTT i systemu PREMIUM.
Dodatkowo w zabawowej formie porównamy dokonania par różnych kategorii wiekowych i klas tanecznych, na bazie sportowej punktacji, ale z dodatkowymi bonusami, a przede wszystkim z realnymi nagrodami i pucharami.

   1. Podczas każdego TURNIEJU w trakcie ceremonii dekoracji będą losowane indywidualne nagrody o sumarycznej wartości około 300,- zł. Rodzaj nagrody i pora losowania będą ogłaszane przed każdym TURNIEJEM wraz z obowiązującym programem, na stronie Cor et Animus – Serce i dusza w każdej sekundzie tańca. Nagroda musi być odebrana osobiście w czasie 30 sekund od ogłoszenia. W przypadku nie odebrania nagrody losowanie jest powtarzane do 5 razy, a następnie nagroda przepada.
   2. Prowadzona będzie Klasyfikacja cyklu CeA Challenge Cup dla par tanecznych w każdym stylu oddzielnie, obejmująca cykl TURNIEJÓW CeA Challenge Cup od stycznia 2021 roku do stycznia 2022 roku włącznie.
   3. W każdym stylu do Klasyfikacji cyklu CeA Challenge Cup liczone będzie 12 najlepszych wyników ze startów danej pary w poszczególnych kategoriach, z zastrzeżeniem, iż z jednego TURNIEJU brane są pod uwagę maksymalnie dwa najlepsze wyniki. Zasady przyznawania miejsc w tańcach są analogiczne do zasad przyznawania miejsc w STT PTT.
   4. Podstawą obliczeń są miejsca zdobyte w trzech tańcach, każdorazowo wskazanych przez Organizatora przed TURNIEJEM, z zachowaniem zasady proporcjonalności, na stronie Cor et Animus – Serce i dusza w każdej sekundzie tańca.
   5. Punkty zdobywane w danym tańcu obliczane są według tabeli:
    miejsce 25 i dalsze          =  1 pkt
    miejsce 24                         =  2 pkt                 miejsce 12          = 16 pkt
    miejsce 23                         =  3 pkt                 miejsce 11          = 17 pkt
    miejsce 22                         =  4 pkt                 miejsce 10          = 18 pkt
    miejsce 21                         =  5 pkt                 miejsce 9            = 19 pkt
    miejsce 20                         =  6 pkt                 miejsce 8            = 20 pkt
    miejsce 19                         =  7 pkt                 miejsce 7            = 24 pkt
    miejsce 18                         =  8 pkt                 miejsce 6            = 25 pkt
    miejsce 17                         =  9 pkt                 miejsce 5            = 26 pkt
    miejsce 16                         = 10 pkt                miejsce 4            = 30 pkt
    miejsce 15                         = 11 pkt                miejsce 3            = 31 pkt
    miejsce 14                         = 12 pkt                miejsce 2            = 35 pkt
    miejsce 13                         = 13 pkt                miejsce 1            = 40 pkt
    Następnie punkty uzyskane przez daną parę w dwóch najwyżej punktowanych konkurencjach ze wskazanych na danym TURNIEJU trzech tańców są sumowane, czyli dla każdej pary maksymalnie do zdobycia podczas TURNIEJU jest 120 pkt w jednej konkurencji (240 pkt w jednym stylu).
   6. Finał B kategorii Open jest oddzielną konkurencją. Miejsca zajęte w finale B kategorii Open dają dodatkowe punkty bonusowe. Dodatkowe punkty bonusowe w Klasyfikacji przyznawane są parom, które zajmą miejsca we wskazanych trzech tańcach w finale B kategorii Open według tabeli:
    miejsce 6 w finale B       =  1 pkt                 miejsce 3 w finale B       =  6 pkt
    miejsce 5 w finale B       =  2 pkt                 miejsce 2 w finale B       =  8 pkt
    miejsce 4 w finale B       =  4 pkt                 miejsce 1 w finale B       = 10 pkt
    Następnie punkty ze wskazanych trzech tańców TURNIEJU są sumowane, czyli dla każdej pary maksymalnie do zdobycia jest dodatkowe 30 pkt w każdej kategorii Open, w której zatańczy w finale B.
   7. Dodatkowe 40 punktów bonusowych do Klasyfikacji para otrzymuje za zatańczenie unikatowego pokazu (show w dowolnym tańcu lub kombinacji tańców) podczas TURNIEJU. W przypadku większej ilości pokazów podczas jednego TURNIEJU punkty przyznawane są maksymalnie trzem najlepszym parom w każdym stylu według oceny powołanego przez Organizatora Jury.
   8. Ostatni TURNIEJ cyklu, który będzie rozegrany w styczniu 2022 roku jest TURNIEJEM FINAŁOWYM podczas, którego punkty zdobywane zgodnie z punktem 5 i 6 Zasad Klasyfikacji w cyklu CeA Challenge Cup liczone są podwójnie do Klasyfikacji od stycznia 2021 rok do stycznia 2022 roku oraz normalnie do Klasyfikacji od stycznia 2022 roku do stycznia 2023 roku.
   9. Za pierwsze miejsce w Klasyfikacji całego cyklu CeA Challenge Cup w każdym stylu zwycięska para otrzymuje Puchar CeA Challenge Cup 2021.
   10. W Klasyfikacji cyklu CeA Challenge Cup Organizator zapewnia minimum trzy nagrody w każdym stylu dla par zajmujących 1, 7 i 13 miejsce, są to:
    – przedłużony (4 dni) weekendowy pobyt w apartamencie w Kołobrzegu o wartości 1.000,- zł,
    – zwolnienie z opłaty startowej w dwóch kategoriach podczas sześciu wybranych TURNIEJÓW cyklu CeA Challenge Cup w sezonie 2022 o wartości 1.200,- zł,
    – gotówkę w kwocie 800,- zł.
   11. Sposób wyboru nagrody zależy kolejno od uznania pierwszej, siódmej, trzynastej pary według zasady, że pierwsza nagrodę wybiera para z 1 miejsca, druga nagrodę wybiera para z 7 miejsca, a para z miejsca 13 otrzymuje pozostałą nagrodę. Nagrody będą wręczane podczas corocznego balu po zakończeniu TURNIEJU FINAŁOWEGO.
   12. Nagrody muszą być odebrane osobiście podczas balu, a w przypadku nieobecności zdobywców miejsca 1 i/lub miejsca 7 i/lub miejsca 13 przechodzą odpowiednio na pary zajmujące miejsce 2, 8 lub 14, a jeśli również te pary nie będą obecne – odpowiednio na pary, które zajęły miejsca 3, 9, lub 15, itd.
   13. Bieżące wyniki Klasyfikacji cyklu CeA Challenge Cup prezentowane będą na stronie Cor et Animus – Serce i dusza w każdej sekundzie tańca, a wyniki finałowe Klasyfikacji cyklu CeA Challenge Cup po zakończeniu cyklu 2021 podczas balu po TURNIEJU FINAŁOWYM.
   14. Interpretacja Zasad Klasyfikacji w cyklu CeA Challenge Cup należy wyłącznie do Organizatora w porozumieniu ze Sponsorami.