Pakiet TEAM

Pakiet TEAM dla uczestników TURNIEJÓW CeA Challenge Cup w roku 2021.

W celu zapewnienia rywalizacji w rozgrywanych konkurencjach podczas TURNIEJÓW cyklu CeA Challenge Cup w 2021 roku i zmniejszeniu kosztów opłat startowych dla aktywnych par proponujemy pakiet TEAM skierowany do par startujących w jednej kategorii.
Warunki:
1) Każdy TEAM składa się z minimum 4 par z dowolnych klubów, startujących w tej samej kategorii i stylu i reprezentowanych przez Lidera TEAMU.
2) Każdy TEAM wybiera osobę, która będzie Liderem TEAMU i zgłosi TEAM do Organizatora TURNIEJU ustanawiając nazwę TEAMU.
3) Mailowe zgłoszenie TEAMU przez Lidera TEAMU, do Organizatora TURNIEJU musi nastąpić przed rejestracją par w CBD w terminie do 14 dni przed terminem TURNIEJU , a zgłoszenie par w CBD do 10 dni przed terminem TURNIEJU.
4) Wszystkie pary w TEAMIE otrzymują 20% rabatu na opłatę startową w kategorii, której dotyczy zgłoszenie, pod warunkiem wystartowania wszystkich zgłoszonych par. Kwotę rabatu odbiera Lider TEAMU po zakończeniu bloku, w którym TEAM startował.
5) Para może być uczestnikiem dowolnej liczby TEAMÓW, a w jednej kategorii możliwy jest udział dowolnej ilości TEAMÓW, po spełnieniu powyższych warunków.
6) Nie można dopisać się do TEAMU już zgłoszonego do Organizatora TURNIEJU.
7) Organizator TURNIEJU udostępnia stronę facebookową CeA Challenge Cup w celu zawiązania TEAMU.