Zajęcia taneczne dla osób poruszających się na wózkach

Zajęcia taneczne dla osób poruszających się na wózkach.

– Grupowe obejmujące podstawowe ćwiczenia przygotowujące uczestników do udziału w formacji tanecznej i umożliwiające osobom z niepełnosprawnością ruchową prezentowanie się podczas pokazów tanecznych. Odbywają się w środy w godzinach 17:30 – 19:00 w Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie. Docelowo przewidujemy udział w formacji 6 – 8 osób (maksymalnie do dziesięciu osób).

– Indywidualne wprowadzające do uczestnictwa w rywalizacji sportowej Paradance Sport w kategoriach solo, duo lub combo. Odbywają się w weekendy w indywidualnie uzgadnianych terminach w Dzielnicy XI Pogórze Duchackie w Krakowie.

Zajęcia prowadzą instruktorzy Cor et Animus Fundacji. Wspomagają nas instruktorzy prowadzący formacje taneczne w Łodzi, Poznaniu i Tarnowie.