Program CeA GPS 2019

[info 10 stycznia 2019 roku]

Program minutowy standard

Program minutowy latin

[info 9 grudnia 2018 roku]

Program spotkania:
Udział w poszczególnych blokach wydarzenia jest dobrowolny i każdy ze zgłaszających się uczestników może wybrać dowolną kombinację. Rejestrację i płatności za wybrane pozycje dokonujemy jednorazowo w rejestracji.
Uwaga, jest to program orientacyjny i na pewno ulegnie modyfikacjom, w szczególności jego część turniejowa.

piątek 11-01-2019

10:00 – 10:30 rejestracja
11:00 – 13:00 warsztaty
13:00 – 14:00 obiad we własnym zakresie
14:30 – 16:30 praktis ST
16:30 – 17:00 rejestracja
17:00 – 19:00 praktis LA
19:00 – 20:00 kolacja we własnym zakresie/dyskusja I część
20:00 – 22:00 praktis „10” [5×10 tańców po 2 min ST/LA/LA/ST/ST/itd.]
21:00 – 22:00 rejestracja
22:00 – ????? dyskusja II część

sobota 12-01-2019

7:00 – 9:00 śniadanie
7:00 – 20:00 turniej zgodnie z oddzielnym programem
13:30 – 14:30 obiad
20:00 – 22:00 regeneracja
22:00 – 6:00 Bal Karnawałowy (prośba o punktualność)

niedziela 13-01-2019

8:00 – 12:00 śniadanie, pogaduchy
11:00 – 14:00 wycieczka do kopalni
12:00 – ????? pożegnania

Planowany minutowy program turnieju:
Prosimy zwrócić uwagę, że jest to symulacja programu i program ten będzie ewoluował wraz ze zgłoszeniami na turniej. Takie ułożenie programu daje parze możliwość dwóch lub trzech startów (o ile jednym ze startów będzie Open GPPS do czego serdecznie namawiamy) w jednym stylu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jesteśmy przygotowani na propozycje dodatkowych rywalizacji zgodnych z przepisami PTT np. w kategorii Senior IV, lub w jednym tańcu. Namawiani już wielokrotnie przez Was do startu na organizowanym przez nas turnieju, chcemy uczynić zadość namowom i wystartować. Prosimy zatem, aby w trakcie naszego przygotowania do startu i samego startu, wszelkie sprawy kierować do biura turnieju w osobie Pani Magdaleny Opalińskiej.

Blok I standard
Wszystkie rundy tańczone naprzemiennie.
F – finał; F1/2 – półfinał; ST – standard

9:20 F1/2 ST Senior II klasa E PREMIUM (1 grupa)
F1/2 ST Senior II klasa E PREMIUM (2 grupa)
9:36 F ST Senior I klasa C PREMIUM
F ST Senior III+IV klasa C PREMIUM
9:56 F ST Senior II klasa C PREMIUM
F ST Senior II klasa E PREMIUM
10:14 F ST Senior I klasa E PREMIUM
F ST Senior III+IV klasa E PREMIUM
10:30 F ST Senior I klasa B PREMIUM
F ST Senior III+IV klasa B PREMIUM
10:50 F1/2 ST Senior III+IV klasa D PREMIUM (1 grupa)
F1/2 ST Senior III+IV klasa D PREMIUM (2 grupa)
11:10 F1/2 ST Senior II klasa D PREMIUM
F ST Senior II klasa F PREMIUM
11:26 F ST Senior I klasa F PREMIUM
F ST Senior III+IV klasa F PREMIUM
11:38 F1/2 ST Senior III+IV Open (1 grupa)
F1/2 ST Senior III+IV Open (2 grupa)
11:58 F ST Senior I klasa D PREMIUM
F1/2 ST Senior II Open
12:18 F1/2 ST Senior I Open
F ST Senior III+IV Open
12:38 F ST Senior III+IV klasa D PREMIUM
F ST Senior II Open
12:58 F ST Senior II klasa D PREMIUM
F ST Senior I Open
= 118 tańców x 1 min 30 sec + 30 sec zmiana = 238 min
= 118 tańców x 1 min 30 sec + 15 sec zmiana = 212 min

Blok II latin
Wszystkie rundy tańczone naprzemiennie.
F – finał; F1/2 – półfinał; LA – latin

15:50 F LA Senior I klasa C PREMIUM
F LA Senior III+IV klasa C PREMIUM
16:10 F LA Senior II klasa C PREMIUM
F LA Senior II klasa E PREMIUM
16:28 F LA Senior I klasa E PREMIUM
F LA Senior III+IV klasa E PREMIUM
16:44 F LA Senior I klasa B PREMIUM
F LA Senior III+IV klasa B PREMIUM
17:04 F1/2 LA Senior II klasa D PREMIUM
F1/2 LA Senior III+IV klasa D PREMIUM
17:24 F LA Senior I klasa F PREMIUM
F LA Senior III+IV klasa F PREMIUM
17:36 F1/2 LA Senior II Open
F LA Senior II klasa F PREMIUM
17:52 F1/2 LA Senior I Open
F1/2 LA Senior III+IV Open
18:12 F LA Senior I klasa D PREMIUM
F LA Senior II Open
18:32 F LA Senior II klasa D PREMIUM
F LA Senior III+IV klasa D PREMIUM
18:52 F LA Senior I Open
F LA Senior III+IV Open
= 101 tańców x 1 min 30 sec + 30 sec zmiana = 202 min
= 101 tańców x 1 min 30 sec + 15 sec zmiana = 180 min