Informacje Uskrzydlone 2020

Regulamin turnieju został przesłany do Zarządu Okręgu Małopolskiego w dniu 26.09.2020 roku. Do dzisiaj nie został zatwierdzony, jak również nie wniesiono żadnych zastrzeżeń. Niestety mimo wzmożonej aktywności ZG PTT, który w okresie od 30 sierpnia do 30 września 2020 roku uchwalił 19 uchwał mających wpływ na organizację i przebieg turnieju, wszystkie obowiązujące od daty uchwalenia, żadna z tych uchwał nie wprowadza obowiązku zatwierdzenia regulaminu turnieju w dookreślonym terminie. O zatwierdzenie regulaminu proszę pytać w ZO Małopolskiego. Wersja robocza regulaminu znajduje się na stronie: http://coretanimus.pl/index.php/uskrzydlone-2020/
Przypominam, że w dniu 30.09.2020 roku upłynął termin zgłoszeń na szkolenie w stylu latynoamerykańskim prowadzone przez Pana Jakuba Rybickiego i proszę o nieprzysyłanie dalszych zgłoszeń.
Jako organizatorzy jesteśmy przygotowani do turnieju i wprowadzenie nowych obostrzeń nie powinno mieć wpływu na jego odbycie się. Wyjątkiem będzie bezwzględny zakaz organizacji imprezy. Podczas turnieju będziemy się stosować do wszelkich obowiązujących nas rygorów i konsekwentnie przestrzegać Procedury bezpieczeństwa stanowiącej integralną część regulaminu. Szczególną uwagę, poza względami bezpieczeństwa, proszę zwrócić na możliwe ograniczenia ilościowe uczestników turnieju i obostrzenia dotyczące publiczności.