Procedura bezpieczeństwa FREESTYLE OPEN DANCE 2021.06.06

Zasady organizacyjne podczas turnieju tańca FREESTYLE OPEN DANCE w dniu 6 czerwca 2021 r., w Hali Widowiskowo-Sportowej  w Piekarach, uwzględniające zagrożenie epidemiologiczne COVID-19.

 • Na teren obiektu zostaną wpuszczeni tylko uczestnicy, opiekunowie, trenerzy i widzowie zgłoszeni mailowo w obowiązującym terminie, którym organizator potwierdził zgłoszenie (w przypadku wątpliwości można mieć z sobą wydrukowaną korespondencję mailową)
 • Czytelnie wypełnione i podpisane oświadczenie COVID-19 jest warunkiem wejścia na teren obiektu (oświadczenia do pobrania poniżej)
 • Organizator zabezpiecza uczestnikom środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego
 • Osobne wejście na teren obiektu z obowiązkowym pomiarem temperatury i dezynfekcją rąk, (obowiązuje ruch jednokierunkowy)
 • Na teren obiektu na dany blok można wejść wyłącznie w godzinach określonych w programie
 • Opiekunowie wchodzą wyłącznie ze swoimi podopiecznymi
 • Nie ma możliwości wielokrotnego wchodzenia i wychodzenia z obiektu
 • Osobne wyjście z obiektu z obowiązkową dezynfekcją rąk (obowiązuje ruch jednokierunkowy)
 • Numery startowe zwrotne, dezynfekowane przez organizatora – numery nie zwrócone traktujemy jako sprzedane w cenie 50,- zł, a uzyskane środki przeznaczamy na wsparcie Klubu Tanecznego osób niepełnosprawnych z zespołem Downa
 • Szatnie, węzły sanitarne i powierzchnie często używane dezynfekowane są na bieżąco co najmniej raz w bloku tanecznym
 • Organizator dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających
 • Wszystkich przebywających na terenie obiektu obowiązuje nakaz noszenia maseczek
 • W wydzielonej strefie tancerza, do której dostęp mają wyłącznie tancerze aktualnie startujący, sędziowie i obsługa, nie obowiązuje nakaz noszenia maseczek
 • Dodatkowo do strefy tancerza mają dostęp trenerzy z imiennym identyfikatorem i obowiązkiem noszenia maseczki
 • Wejście i zejście z parkietu możliwe jest na całej długości i szerokości dostępnej w strefie tancerza
 • W przestrzeniach wspólnych obowiązuje zachowanie dystansu społecznego 1,5 m
 • Po zakończonej rywalizacji prosimy o sprawne opuszczanie obiektu
 • Pomiędzy blokami tanecznymi przeprowadzane jest co najmniej 15 minutowe wietrzenie obiektu

Niewątpliwie, pandemiczna rzeczywistość powoduje to, że wszystkie czynności organizacyjne podczas turnieju, będą trwały dłużej niż przywykliśmy, niemniej liczymy na wyrozumiałość i współpracę.

Oświadczenia COVID-19 do wypełnienia.

FOD 2021.06.06 Pełnoletni tancerz

FOD 2021.06.06 Niepełnoletni tancerz i Pełnoletni opiekun