Regulamin Mikołajowy Festiwal Tańca Bochnia 2019

1. Nazwa Turnieju Mikołajowy Festiwal Tańca Bochnia 2019 OTTT
2. Organizator turnieju Cor et Animus Fundacja

3. Termin 2019.11.30
4. Miejsce Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR Bochnia,
32-700 Bochnia ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 32
5. Wymiary parkietu 24 m x 14 m
6. Kierownik Turnieju Krzysztof Mycek, tel. 693 979 401
e-mail mag.magic@interia.eu
Biuro Turnieju tel. 693 979 402
7. Charakter turnieju: ogólnopolski, indywidualny, PREMIUM
8. Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami PTT.
9. Zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania
turnieju zgodnie z przepisami STT PTT oraz zgodą na udostępnianie wizerunku.
Klauzula informacyjna (udostępnianie wizerunku)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:
• Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku.
• Administratorem danych osobowych, w tym wizerunku uczestników turnieju jest
Cor et Animus Fundacja, 31-271 Kraków ul. Kluczborska 3.
• Dane osobowe, w tym wizerunek uczestników, będą przetwarzane w celu promocji
i budowania pozytywnego wizerunku Organizatora turnieju, będącego Administratorem
danych, na stronie internetowej, na portalu Facebook, w mediach i w materiałach
promujących turniej. Odbiorcą danych będą również instytucje współpracujące
z Organizatorem w zakresie realizacji turnieju.
• Uczestnik turnieju posiada prawo dostępu do treści swoich danych, w tym wizerunku
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.
• Uczestnik turnieju ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, dotyczących jego osoby narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
• Dane osobowe uczestników turnieju, w tym wizerunek będą przechowywane do czasu
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
10. Zawodnicy – klasy taneczne / kategorie wiekowe:
• Dzieci Młodsze (do 9 lat); klasa H PREMIUM – Kombinacja 4 tańców
• Dzieci Młodsze (do 9 lat); klasa G PREMIUM – Kombinacja 6 tańców
• Dzieci Starsze (do 11 lat) Solo Dance; klasa H PREMIUM – Kombinacja 4 tańców
• Dzieci Starsze (10-11 lat); klasa H PREMIUM – Kombinacja 4 tańców
• Dzieci Starsze (10-11 lat); klasa G, F+E PREMIUM – Kombinacja 6 tańców
• Juniorzy Młodsi (12-13 lat); klasa H PREMIUM – Kombinacja 4 tańców
• Juniorzy Młodsi (12-13 lat); klasa G, F PREMIUM – Kombinacja 6 tańców
• Juniorzy Młodsi (12-13 lat); klasa E PREMIUM – Kombinacja 8 tańców
• Juniorzy Młodsi (12-13 lat); klasa D PREMIUM – Standard, Latin
• Juniorzy Starsi (14-15 lat); klasa G PREMIUM – Kombinacja 6 tańców
• Juniorzy Starsi (14-15 lat); klasa F PREMIUM – Kombinacja 6 tańców
• Juniorzy Starsi (14-15 lat); klasa E PREMIUM – Kombinacja 8 tańców
• Juniorzy Starsi (14-15 lat); klasa D PREMIUM – Standard, Latin
• Młodzież (pow. 15 lat); klasa F, E, D, C PREMIUM – Standard, Latin
• Seniorzy I (30-39 lat); klasa F, E PREMIUM – Standard, Latin
• Seniorzy II (40-49 lat); klasa F, E, D PREMIUM – Standard, Latin
• Seniorzy III+IV (pow. 49 lat); klasa F, E, D, C PREMIUM – Standard, Latin
11. Skład Komisji Sędziowskiej, w tym Sędzia Główny punktujący.
Konrad Buczma – Lublin
Dariusz Kurzeja – Katowice (Sędzia Główny)
Dariusz Migacz – Nowy Sącz
Piotr Nawara – Kraków
Małgorzata Pletty-Zyznar – Tarnów
Krzysztof Pściuk – Gliwice
Stanisław Smoroń – Kraków

12. Skład Komisji Skrutacyjnej
Anna Smoroń – Kraków (Skrutiner Główny)
Aneta Kurzeja – Katowice
13. Opłata za przekazanie praw do organizacji turnieju w kwocie 300,- zł została wniesiona
na konto Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT.
14. Warunki uczestnictwa w turnieju
W turnieju może wziąć udział para, która:
– jest zarejestrowana w CBD PTT,
– posiada książeczkę startową z wpisaną aktualną licencją taneczną,
– ma opłaconą składkę członka zwyczajnego na dany rok kalendarzowy,
– należy do członka wspierającego, który ma opłaconą składkę członka wspierającego
na dany rok kalendarzowy,
– zostanie zgłoszona on-line przez CBD PTT w terminie do dnia 27 listopada (środa)
2019 roku do godziny 24:00 (baza jest zamykana automatycznie),
– wniesie opłatę startową w wysokości 30,- zł/osoba/kombinacja lub jeden styl; dopłata za drugi styl 20,- zł/osoby.

W razie wycofania pary z turnieju obowiązkowe jest zawiadomienie organizatora, a opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju równoznaczny jest z wyrażeniem na zawsze
i bezwarunkowo zgody na rejestrację fotograficzną, wideo i telewizyjną wszystkich prezentacji
oraz ich wykorzystywanie, publikację i emisję w dowolnych mediach, a także na potrzeby reklamy.
15. Bilety, wejściówki (rezerwacje mag.magic@interia.eu tel. 693 979 402)
Bilety wstępu: 30,- zł/osoba/dzień,
20,- zł/osoba/blok
zniżki dla młodzieży i dzieci
Trenerzy, którzy potwierdzili obecność do 2019-11-27 są naszymi gośćmi.
Nie pobieramy opłat za nagrywanie lub robienie zdjęć.
16. Dodatkowe informacje organizatora
Pary biorą udział w rywalizacji na własne ryzyko i oświadczają, że nie mają przeciwwskazań
do uczestnictwa w rywalizacji sportowej.
– opieka medyczna zapewniona
– stoisko obuwie i akcesoria – tak
– bufet – tak
– serwis fotograficzny i filmowy – tak
– transport – hala sportowa zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego w Bochni (100 m)
– oficjalny program turnieju zostanie podany zgodnie z przepisami PTT do 28 listopada do godziny 22:00

17. Odpowiedzialność organizatora
– organizator nie ubezpiecza zawodników
– organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu
– organizator zapewnia bezpłatne miejsca parkingowe (parking niestrzeżony)
– obowiązują ochraniacze na obcasy dla tancerek
– obowiązuje zakaz polewania parkietu wodą
18. Puchary, medale, dyplomy, nagrody
– puchary lub medale dla pierwszych trzech par
– dyplomy dla par finałowych
– nagrody rzeczowe od sponsorów
19. Program turnieju
Blok I Blok II Blok III Blok IV
Kategorie, klasy Dzieci Młodsze
(do 9 lat)
klasa H
Kombinacja 4 tańców Dzieci Młodsze
(do 9 lat)
klasa G
Kombinacja 6 tańców
Dzieci Starsze
(do 11 lat) Solo Dance
klasa H
Kombinacja 4 tańców
Dzieci Starsze
(10-11 lat)
klasa H
Kombinacja 4 tańców Dzieci Starsze
(10-11 lat)
klasa G, F+E
Kombinacja 6 tańców Juniorzy Młodsi
(12-13 lat) klasa H
Kombinacja 4 tańców
Juniorzy Młodsi
(12-13 lat) klasa G
Kombinacja 6 tańców
Juniorzy Starsi
(14-15 lat) klasa G
Kombinacja
6 tańców Juniorzy Młodsi
(12-13 lat) klasa F
Kombinacja 6 tańców
Juniorzy Młodsi
(12-13 lat) klasa E
Kombinacja 8 tańców
Juniorzy Młodsi
(12-13 lat) klasa D
Standard, Latin Juniorzy Starsi
(14-15 lat) klasa F
Kombinacja
6 tańców
Juniorzy Starsi
(14-15 lat) klasa E
Kombinacja
8 tańców
Juniorzy Starsi
(14-15 lat) klasa D
Standard, Latin Młodzież
(pow. 15 lat)
klasa F, E, D, C
Standard, Latin
Seniorzy I
(30-39 lat) klasa F, E Standard, Latin
Seniorzy II
(40-49 lat) klasa F, E, D Standard, Latin
Seniorzy III+IV (pow. 49 lat)
klasa F, E, D, C
Standard, Latin

Rejestracja par 7:30 – 8:30 10:30 – 11:30 14:00 – 15:00 17:30 – 18:30
Próba parkietu ST 8:15 – 8:28 ST 11:15 – 11:29 ST 14:30 – 14:44 ST 18:10 – 18:24
LA 8:32 – 8:45 LA 11:31 – 11:45 LA 14:46 – 15:00 LA 18:26 – 18:40
Prezentacja 9:00 12:00 15:15 19:00
Rozpoczęcie 9:10 12:10 15:25 19:15
Dekoracja 11:00 14:10 17:45 21:30
Zakończenie 11:15 14:30 18:10 22:00

20. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju
w porozumieniu z Sędzią Głównym.
21. Uwagi:
– pary przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej,
– organizator nie wysyła potwierdzeń.

Kraków, 5 listopada 2019 roku Krzysztof Mycek