Regulamin Majówka w Krakowie 2020

 1. Nazwa Turnieju           Majówka w Krakowie – Senior CeA Challenge Cup
 2. Organizator turnieju Cor et Animus Fundacja

                                               Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”

                                                                                             

 1. Termin 2020.07.04
 2. Miejsce Hala Widowiskowo-Sportowa MDK DH,

30-059 Kraków ul. Reymonta 18

 1. Wymiary parkietu 22 m x 12 m
 2. Kierownik Turnieju        Krzysztof Mycek, tel. 693 979 401

 e-mail   mag.magic@interia.eu

Biuro Turnieju                  tel. 693 979 402  

Prowadzenie                      Jarosław Całka

Oprawa muzyczna            Agnieszka Abram                           

 1. Charakter turnieju: ogólnopolski, indywidualny, PREMIUM
 2. Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami  PTT.
 3. Zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania
  turnieju zgodnie z przepisami STT PTT oraz zgodą na udostępnianie wizerunku.

Klauzula informacyjna (udostępnianie wizerunku)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 • Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody

na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku.

 • Administratorem danych osobowych, w tym wizerunku uczestników turnieju jest

Cor et Animus Fundacja, 31-271 Kraków ul. Kluczborska 3.

 • Dane osobowe, w tym wizerunek uczestników, będą przetwarzane w celu promocji

i budowania pozytywnego wizerunku Organizatora turnieju, będącego Administratorem

danych, na stronie internetowej, na portalu Facebook, w mediach i w materiałach

promujących turniej. Odbiorcą danych będą również instytucje współpracujące

z Organizatorem w zakresie realizacji turnieju.

 • Uczestnik turnieju posiada prawo dostępu do treści swoich danych, w tym wizerunku

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.

 • Uczestnik turnieju ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, dotyczących jego osoby narusza

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 • Dane osobowe uczestników turnieju, w tym wizerunek będą przechowywane do czasu

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Zawodnicy – klasy taneczne / kategorie wiekowe:
 • Seniorzy I (30-39 lat); klasa F, E, D, C, B PREMIUM – Standard, Latin
 • Seniorzy I (30-39 lat); klasa E (3 tańce), Open (4 tańce), Open – Standard, Latin
 • Seniorzy II (40-49 lat); klasa F, E, D, C, B PREMIUM – Standard, Latin
 • Seniorzy II (40-49 lat); klasa E (3 tańce), Open (4 tańce), Open – Standard, Latin
 • Seniorzy III (50-59 lat); klasa F, E, D, C, B PREMIUM – Standard, Latin
 • Seniorzy III (50-59 lat); klasa E (3 tańce), Open (4 tańce), Open – Standard, Latin
 • Seniorzy IV (powyżej 59 lat); klasa E PREMIUM, Open – Standard, Latin
 1. Skład Komisji Sędziowskiej, w tym Sędzia Główny punktujący.

1  Anna Smoroń
2  Ada Wantuch

3  Adam Berkowicz

4  Dariusz Kurzeja

5  Andrzej Orszulak

6  Piotr Purchała (Sędzia Główny)

7  Michał Skawiński

 

 1. Skład Komisji Skrutacyjnej

1  Aneta Kurzeja

2  Zbigniew Wrzyszcz (Skrutiner Główny)

 1. Opłata za przekazanie praw do organizacji turnieju w kwocie 300,- zł została wniesiona
  na konto Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT.
 2. Warunki uczestnictwa w turnieju
W turnieju może wziąć udział para, która:

– jest zarejestrowana w CBD PTT,
– posiada książeczkę startową z wpisaną aktualną licencją taneczną,

– ma opłaconą składkę członka zwyczajnego na dany rok kalendarzowy,

– należy do członka wspierającego, który ma opłaconą składkę członka wspierającego
na dany rok kalendarzowy,

zostanie zgłoszona on-line przez CBD PTT w terminie do dnia 1 lipca (środa)
2020 roku do godziny 24:00
(baza jest zamykana automatycznie),
– wniesie opłatę startową w wysokości: 40,- zł/osoba/styl

W razie wycofania pary z turnieju obowiązkowe jest zawiadomienie organizatora, a opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju równoznaczny jest z wyrażeniem na zawsze
i bezwarunkowo zgody na rejestrację fotograficzną, wideo i telewizyjną wszystkich prezentacji
oraz ich wykorzystywanie, publikację i emisję w dowolnych mediach, a także na potrzeby reklamy.

 1. Bilety, wejściówki, trenerzy (rezerwacje mag.magic@interia.eu tel. 693 979 402)

Bilety wstępu: 30,- zł/osoba/dzień, (ulgowy 20,- zł)

20,- zł/osoba/blok, (ulgowy 10,- zł)

50,- zł dopłata za rezerwację stolika

Nie pobieramy opłat za nagrywanie lub robienie zdjęć.

 1. Dodatkowe informacje organizatora

Pary biorą udział w rywalizacji na własne ryzyko i oświadczają, że nie mają przeciwwskazań
do uczestnictwa w rywalizacji sportowej.

– opieka medyczna zapewniona

– stoisko obuwie i akcesoria – Akces Dance

– bufet – wyłącznie napoje; zestawy obiadowe tylko przy wcześniejszym zamówieniu

– serwis fotograficzny i filmowy – tak

– noclegi – możliwość rezerwacji poprzez organizatora w bliskiej odległości od miejsca rozgrywania turnieju

– wyżywienie – kolacja po turnieju połączona z imprezą taneczną

[uwaga szczegółowe informacje na temat zamawiania obiadów, noclegów i kolacji  w zakładce „informacje”]

– po upływie zgłoszeń par organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie, łącznie z prawem do rezygnacji z organizacji turnieju w danej kategorii

– w przypadku małej ilości zgłoszonych par, organizator zastrzega sobie prawo do połączenia klas lub kategorii wiekowych

– oficjalny program turnieju zostanie podany zgodnie z przepisami PTT do 2 lipca 2020 r. do godziny 22:00

 

 1. Odpowiedzialność organizatora

– organizator nie ubezpiecza zawodników

– organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu

– obowiązują ochraniacze na obcasy dla tancerek

– obowiązuje zakaz polewania parkietu wodą

 1. Puchary, medale, dyplomy, nagrody

– puchary lub medale dla pierwszych trzech par
– dyplomy dla par finałowych

– nagrody rzeczowe od sponsorów

 1. Program  turnieju [uwaga planowany minutowy program turnieju będzie publikowany w zakładce „informacje”]
  Blok I Standard Blok II Standard Blok III Latin Blok IV Latin
Kategorie, klasy Seniorzy I

Klasa E(3), E, C, B

Seniorzy II

Klasa E(3), E, C, B Seniorzy III

Klasa E(3), E, C, B

Seniorzy IV

Klasa E

Seniorzy I

Klasa F, D,

Open(4), Open

Seniorzy II

Klasa F, D,

Open(4), Open

Seniorzy III

Klasa F, D,

Open(4), Open

Seniorzy IV

Klasa Open

Seniorzy I

Klasa E(3), E, C, B

Seniorzy II

Klasa E(3), E, C, B Seniorzy III

Klasa E(3), E, C, B

Seniorzy IV

Klasa E

Seniorzy I

Klasa F, D,

Open(4), Open

Seniorzy II

Klasa F, D,

Open(4), Open

Seniorzy III

Klasa F, D,

Open(4), Open

Seniorzy IV

Klasa Open

Rejestracja par ST  7:30 – 8:30   LA  14:30 – 15:30  
Próba parkietu ST  8:20 – 8:45   LA  15:20 – 15:45  
Prezentacja ST 11:30   LA 18:30
Rozpoczęcie 9:00 12:00 16:00 19:00
Dekoracja      
Zakończenie 11:30 15:00 18:30 22:00
 1. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju
  w porozumieniu z Sędzią Głównym.
 2. Uwagi:

– pary przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej,
– organizator nie wysyła potwierdzeń.

 

Kraków, 31 stycznia 2020 roku                                                                                                Krzysztof Mycek