Regulamin Majówka w Krakowie 2019

Nazwa Turnieju                       Majówka w Krakowie – Senior
Organizator turnieju           Fundacja Cor et Animus
                                                            Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”
Termin                                           2019.05.11/12
Miejsce                                         MDK DH, Kraków 30-059, ul. Reymonta 18
Wymiary parkietu                22 m x 12 m
Kierownik Turnieju              Krzysztof Mycek, tel. 693 979 401
                                                            e-mail mag.magic@interia.eu
Biuro Turnieju                          Magdalena Opalińska, tel. 693 979 402  
Prowadzenie                           Jarosław Całka
Oprawa muzyczna              Jarosław Okulicz-Kozaryn                          
Charakter turnieju:              ogólnopolski, indywidualny, PREMIUM
Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami  PTT.
Zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania turnieju zgodnie z przepisami STT PTT oraz zgodą na udostępnianie wizerunku.

Klauzula informacyjna (udostępnianie wizerunku)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 • Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku.
 • Administratorem danych osobowych, w tym wizerunku uczestników turnieju jest Cor et Animus Fundacja, 31-271 Kraków ul. Kluczborska 3.
 • Dane osobowe, w tym wizerunek uczestników, będą przetwarzane w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Organizatora turnieju, będącego Administratorem danych, na stronie internetowej, na portalu Facebook, w mediach i w materiałach promujących turniej. Odbiorcą danych będą również instytucje współpracujące z Organizatorem w zakresie realizacji turnieju.
 • Uczestnik turnieju posiada prawo dostępu do treści swoich danych, w tym wizerunku oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.
 • Uczestnik turnieju ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • Dane osobowe uczestników turnieju, w tym wizerunek będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zawodnicy – klasy taneczne / kategorie wiekowe:

 • Dzieci Młodsze (do 9 lat); klasa H PREMIUM – Kombinacja 4 tańców
 • Dzieci Młodsze (do 9 lat); klasa G PREMIUM – Kombinacja 6 tańców
 • Dzieci Starsze (10-11 lat); klasa H PREMIUM – Kombinacja 4 tańców
 • Dzieci Starsze (10-11 lat); klasa G PREMIUM – Kombinacja 6 tańców
 • Dzieci Starsze (10-11 lat); klasa F PREMIUM – Kombinacja 6 tańców
 • Juniorzy Młodsi (12-13 lat); klasa H PREMIUM – Kombinacja 4 tańców
 • Juniorzy Młodsi (12-13 lat); klasa G PREMIUM – Kombinacja 6 tańców
 • Juniorzy Młodsi (12-13 lat); klasa F PREMIUM – Kombinacja 6 tańców
 • Juniorzy Młodsi (12-13 lat); klasa E PREMIUM – Kombinacja 8 tańców
 • Juniorzy Młodsi (12-13 lat); klasa D PREMIUM – Standard, Latin
 • Juniorzy Starsi (14-15 lat); klasa F PREMIUM – Kombinacja 6 tańców
 • Juniorzy Starsi (14-15 lat); klasa E PREMIUM – Kombinacja 8 tańców
 • Juniorzy Starsi (14-15 lat); klasa D, C PREMIUM – Standard, Latin
 • Młodzież (pow. 15 lat); klasa F+E, D, C, B PREMIUM – Standard, Latin

Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo rozdzielenia klasy F+E

 • Seniorzy I (30-39 lat); klasa F, E, B open PREMIUM – Standard, Latin
 • Seniorzy II (40-49 lat); klasa F, E, D, B open PREMIUM – Standard, Latin
 • Seniorzy III (50-59 lat); klasa F, E, D, C, B open PREMIUM – Standard, Latin
 • Seniorzy IV (pow. 59 lat); klasa F, E, B open PREMIUM – Standard, Latin

Skład Komisji Sędziowskiej, w tym Sędzia Główny punktujący.

1  Ada Wantuch (Sędzia Główny)
2  Maria Nowak                                    tylko 11.05.2019
3  Anna Smoroń                                   tylko 12.05.2019
4  Monika Heinze-Nawara
5  Dorota Poślednik
6  Stanisław Smoroń                        tylko 12.05.2019
7  Paweł Szczęśniak                         tylko 11.05.2019
8  Tomasz Kurczyński                      tylko 12.05.2019
9  Kamil Mróz
10  Sławomir Haczek                       tylko 11.05.2019

Skład Komisji Skrutacyjnej

1  Zbigniew Wrzyszcz
2  Piotr Łyczko

Opłata za przekazanie praw do organizacji turnieju w kwocie 300,- zł została wniesiona na konto Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT.

W turnieju może wziąć udział para, która
– jest zarejestrowana w CBD PTT,
– posiada książeczkę startową z wpisaną aktualną licencją taneczną,
– ma opłaconą składkę członka zwyczajnego na dany rok kalendarzowy,
– należy do członka wspierającego, który ma opłaconą składkę członka   wspierającego na dany rok kalendarzowy,
zostanie zgłoszona on-line przez CBD PTT w terminie do dnia 8 maja (środa) 2019 roku do godziny 24:00 (baza jest zamykana automatycznie),
– wniesie opłatę startową w wysokości:
kombinacja klasa H – 20,- zł/osoba
kombinacja klasa G, F, E – 30,- zł/osoba
klasy jeden styl – 30,- zł/osoba; dopłata za drugi styl 20,- zł/osoby
klasa B kategoria Senior – bez opłat
kategoria Senior drugi start w turnieju w danym stylu w klasie B open – bez opłat

W razie wycofania pary z turnieju obowiązkowe jest zawiadomienie organizatora, a opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju równoznaczny jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo zgody na rejestrację fotograficzną, wideo i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystywanie, publikację i emisję w dowolnych mediach, a także na potrzeby reklamy.

Rezerwacje mag.magic@interia.eu tel. 693 979 402

Bilety wstępu:
30,- zł/osoba/dzień, (ulgowy 20,- zł)
20,- zł/osoba/blok, (ulgowy 10,- zł)
50,- zł dopłata za rezerwację stolika
Trenerzy, którzy potwierdzili obecność do 2019-05-08 są naszymi gośćmi.
Brak potwierdzenia obecności w terminie skutkuje koniecznością zakupu biletu wstępu.
Nie pobieramy opłat za nagrywanie lub robienie zdjęć.

Dodatkowe informacje organizatora

Pary biorą udział w rywalizacji na własne ryzyko i oświadczają, że nie mają przeciwwskazań do uczestnictwa w rywalizacji sportowej.
– opieka medyczna zapewniona
– stoisko obuwie i akcesoria – tak
– bufet – tak
– serwis fotograficzny i filmowy – tak
– oficjalny program turnieju zostanie podany zgodnie z przepisami PTT do 9 maja do godziny 22:00

Odpowiedzialność organizatora

– organizator nie ubezpiecza zawodników
– organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu
– obowiązują ochraniacze na obcasy dla tancerek
– obowiązuje zakaz polewania parkietu wodą

Puchary, medale, dyplomy, nagrody

– puchary lub medale dla pierwszych trzech par
– dyplomy dla par finałowych
– nagrody rzeczowe od sponsorów

Program  turnieju

Sobota 11.05.2019 Niedziela
Blok I
Niedziela Blok II Niedziela Blok III
Kategorie, klasy Seniorzy I
(30-39 lat) klasa F, E,
B open
Standard, Latin
Seniorzy II
(40-49 lat) klasa F, E, D,
B open
Standard, Latin
Seniorzy III
(50-59 lat) klasa F, E,
D, C, B open
Standard, Latin
Seniorzy IV
(pow. 59 lat) klasa F, E,
B open
Standard, Latin
Dzieci Młodsze
(do 9 lat) klasa H, G
Kombinacja
Dzieci Starsze
(10-11 lat) klasa H, G, F
Kombinacja
Juniorzy Młodsi
(12-13 lat) klasa H, G, F Kombinacja
Juniorzy Młodsi
(12-13 lat) klasa E
Kombinacja  Juniorzy Młodsi
(12-13 lat) klasa D
Standard, Latin
Juniorzy Starsi
(14-15 lat) klasa F, E Kombinacja
Juniorzy Starsi
(14-15 lat) klasa D
Standard, Latin
Juniorzy Starsi
(14-15 lat) klasa C
Standard, Latin Młodzież
(pow. 15 lat)
klasa F+E, D, C, B
Standard, Latin
Rejestracja par 16:00 – 17:00 7:30 – 8:30 10:30 – 11:30 14:00 – 15:00
Próba parkietu ST  16:40 – 16:54 ST  8:15 – 8:28 ST  11:15 – 11:29 ST  14:45 – 14:59
LA  16:56 – 17:10 LA  8:32 – 8:45 LA  11:31 – 11:45 LA  15:01 – 15:15
Prezentacja 17:30 9:00 12:00 15:30
Rozpoczęcie 17:55 9:10 12:10 15:40
Dekoracja 21:25 11:00 14:10 18:00
Zakończenie 22:00 11:15 14:30 18:25

Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.

Uwagi:

– pary przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej,
– organizator nie wysyła potwierdzeń.

Kraków, 11 marca 2019 roku                                                                                  Krzysztof Mycek