Charakterystyka TURNIEJÓW

Charakterystyka cyklu TURNIEJÓW CeA Challenge Cup.

Organizując TURNIEJE bezwzględnie przestrzegamy przepisów STT PTT, a w szczególności: czasu trwania i tempa prezentowanej muzyki, ilości par wchodzących jednorazowo na parkiet, odpowiednich przerw pomiędzy rundami, zgodności informacji ujętych w Regulaminie TURNIEJU ze stanem faktycznym, pracy pełnego składu sędziowskiego w każdej kategorii, rotacji w składach komisji sędziowskich. Kładziemy duży nacisk na poprawność rywalizacji sportowej.

Stosujemy się do zasad rywalizacji w kategoriach Senior: przemienności startów, eliminowania kolizji startów, przeprowadzania rywalizacji w soboty. Starty w stylu standardowym i latynoamerykańskim rozgrywamy w osobnych blokach. Promujemy liczną rywalizację w kategoriach Open, gdzie oprócz finału A (rywalizacja o miejsca I. do VI. w danej kategorii) będziemy rozgrywać finał B (rywalizacja o miejsca od I. do VI. w finale B w danej kategorii) i przyznawać medale oraz dyplomy za udział w finale B.

Układamy program TURNIEJU według przewidywalnych zasad: uwzględniamy wszystkie kategorie taneczne, rozpoczynamy tańcami standardowymi, a kończymy latynoamerykańskimi (w 2021 roku), nanosimy poprawki uzgodnione z parami lub Liderami TEAMÓW i wynikające z Regulaminu TURNIEJU, na stronie internetowej TURNIEJU i na stronie FB TURNIEJU prezentujemy wstępny program ramowy, a bezpośrednio przed TURNIEJEM mailem przesyłamy uczestnikom program minutowy wraz z potwierdzeniami wszelkich rezerwacji, ogłaszamy wyniki w miarę możliwości sukcesywnie.

Ułatwiamy zaplanowanie spraw pobytowych: rezerwujemy miejsca noclegowe, zapewniamy możliwość zjedzenia posiłków w porach skorelowanych z programem TURNIEJU, organizujemy transfer dla uczestników niezmotoryzowanych i tłumacza dla par nie polskojęzycznych, udostępniamy lub wskazujemy parkingi, udostępniamy miejsce na stanowiska dla stylistów fryzur i makijażu. Płatności za noclegi, wyżywienie, transfer, tłumacza, starty, szkolenia, praktis przed TURNIEJEM, wynajmy przyjmowane są gotówką w jednym miejscu przy rejestracji na TURNIEJ.

Wprowadziliśmy ułatwienia w zakresie rejestracji poprzez: elastyczną rejestrację, możliwość dokonywania zmian (na prośbę pary po zamknięciu rejestracji par za pośrednictwem CBD PTT), proponowania dodatkowych kategorii (przed upływem terminu zgłaszania par za pośrednictwem CBD PTT), stosowania jednego numeru dla pary tanecznej we wszystkich kategoriach podczas całego TURNIEJU (lub cyklu rocznego), możliwość zgłaszania TEAMÓW gwarantujących właściwą obsadę konkurencji (co najmniej czterech par) oraz rabaty w opłatach, promowanie wczesnego zgłaszania się na TURNIEJ przydzielając numery startowe zgodnie z kolejnością zgłoszeń, zgłaszanie opiekunów bezpośrednio do Organizatora TURNIEJU, przyjmowanie zgłoszeń par zagranicznych oraz par reprezentujących inne organizacje taneczne.

Stale podnosimy komfort  uczestników zapewniając: publikację list startowych z nadanymi numerami w formie folderu, wydzieloną strefę tancerza, drugą salę treningową, specjalny pakiet dla Trenerów, stoiska z obuwiem (Akces) i strojami (SHE), serwis fotograficzny (WJAMM). Nie zapominamy o tancerzach początkujących i miłośnikach tańca, którym ułatwiamy pokonanie tremy związanej z pierwszymi startami. Losujemy nagrody dla uczestników (publiczności i zawodników) podczas każdego TURNIEJU.

Gwarantujemy możliwość dodatkowych atrakcji, jak np.: rozgrywanie nietypowych konkurencji tanecznych, pokazy własne par połączone z ewentualnym filmowaniem, specjalne sesje zdjęciowe dla tancerzy, strefę VIP, organizację imprez po turniejowych, celebrację wydarzeń okolicznościowych (imieniny, urodziny, rocznice) dodatkowych szkoleń tanecznych, warsztatów i instruktażu w obszarze kreacji wizerunku turniejowego (czesania, makijażu) lub ekspresji osobistej w tańcu, przeprowadzania praktisu w wieczór przed TURNIEJEM.

Zapewniamy ciągły kontakt mailowy lub poprzez stronę internetową TURNIEJU/stronę FB TURNIEJU, a także stały kontakt z Organizatorem pomiędzy TURNIEJAMI umożliwiający: zgłaszanie uwag i propozycji, w tym propozycji kandydatur do składu komisji sędziowskiej na kolejne TURNIEJE, korzystanie z pomocy w kwestiach merytorycznych, dostęp do zasobów zdjęciowych Organizatora, odzyskanie zapomnianych akcesoriów z biura rzeczy znalezionych.

Uatrakcyjniamy udział w cyklu TURNIEJÓW CeA Challenge Cup (styczeń 2021 – styczeń 2022) prowadząc dwie niezależne Klasyfikacje (standard i latin) dla wszystkich par bez względu na posiadaną klasę taneczną i zapewniając atrakcyjne nagrody na koniec cyklu (na chwilę obecną pula nagród rzeczowych wynosi 6.000,- zł, ale szukamy kolejnych sponsorów) oraz zapewniając nagrody rzeczowe na każdym TURNIEJU.

W przyszłości wprowadzimy profesjonalną, płatną transmisję on line z naszych TURNIEJÓW.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych podnoszeniem atrakcyjności TURNIEJÓW CeA Challenge Cup.

 

Procedura COVID-19.

Procedura COVID-19 jest opracowana i aktualizowana na bieżąco przez Cor et Animus Fundację. Jej aktualna wersja publikowana jest na siedem dni przed TURNIEJEM wraz z niezbędnymi Oświadczeniami. Objęta jest prawami autorskimi przynależnymi do Cor et Animus Fundacja i jakiekolwiek jej przeróbki i kopiowanie wymaga zgody właściciela.

Pakiet VIP.

Na TURNIEJU wydzielona jest strefa VIP, do której wstęp mają wyłącznie osoby korzystające z pakietu VIP i obsługa. Pakiet VIP obejmuje całodzienny bilet wstępu, miejsce przy stoliku, posiłki i napoje zgodnie z menu, dostęp do strefy tancerza, udział w imprezie po turniejowej.

Pakiet dla Trenerów.

Trenerzy zarejestrowanych w terminie par tanecznych, którzy dokonają w terminie zgłoszenia swojej obecności podczas TURNIEJU są gośćmi Organizatora. Nie ponoszą opłat za wejście, mogą skorzystać ze specjalnej szatni dla Trenerów, otrzymują identyfikator uprawniający do dostępu do strefy tancerza i bezpłatny serwis kawowy.

Kategorie.

Wszystkie TURNIEJE rozgrywane są w soboty i o ile nie będzie kolizji z Mistrzostwami Polski będą rozgrywane w kategoriach:

  • Seniorzy 1, 2, 3, 4; klasa F, E, D, C, B, A PREMIUM – Standard, Latin
  • Seniorzy 1, 2, 3, 4: klasa E+F (3 tańce), klasa S, Open – Standard, Latin
  • Dorośli 2 (25-29 lat); klasa F PREMIUM – Standard, Latin
  • Dorośli 2 (25-29 lat); Open – Standard, Latin

Na siedem dni przed TURNIEJEM Organizator weryfikuje dotychczasowe zgłoszenia i dokonuje korekty rozgrywanych konkurencji, eliminuje konkurencje nie gwarantujące właściwej obsady i ewentualnie dodaje konkurencje, na które dokonano zgłoszeń mailowych.

Publikacja list startowych z nadanymi numerami.

Ułatwiając widowni rozpoznawanie par tanecznych na parkiecie publikujemy listy startowe z nadanymi numerami w formie folderu. Numery startowe przydzielane są w kolejności zgłoszeń promując pary dokonujące wczesnej rejestracji, możliwością szybkiego wchodzenia na parkiet i wyboru dogodnego miejsca rozpoczynania tańca. Po zakończeniu rejestracji będą możliwe zmiany w zakresie rodzaju konkurencji, natomiast nie będą przyjmowane zgłoszenia nowych par.

Finały B w kategoriach Open.

Promujemy liczną rywalizację w kategoriach Open, gdyż są to rywalizacje umożliwiające parom tanecznym porównanie swoich umiejętności w konfrontacji z wszystkimi parami tanecznymi danej kategorii wiekowej. Oprócz finału A (rywalizacja o miejsca I. do VI. w danej kategorii) będziemy rozgrywać finał B (rywalizacja o miejsca od I. do VI. w finale B w danej kategorii). Pary biorące udział w finale B będą uczestniczyć w ceremonii dekoracji, otrzymywać medale oraz dyplomy za udział w finale B, a uzyskane wyniki zaliczane będą według Zasad Klasyfikacji w cyklu TURNIEJÓW CeA Challenge Cup. W protokole zawodów uwzględnione będą miejsca według ilości zdobytych krzyżyków.

Praktis przed TURNIEJEM.

W piątek przed TURNIEJEM w godzinach 20:00 – 22:00 przeprowadzamy praktis na sali, na której będzie rozgrywany TURNIEJ. Praktis podzielony jest na dwie części, pierwszą standardową w godzinach 20:00 – 21:00 i drugą latynoamerykańską w godzinach 21:00 – 22:00. W każdej części muzyka będzie grana w kolejności prezentacji turniejowej 2 x 5 gatunków x 6 minut. Praktis będzie przeprowadzany pod warunkiem zgłoszenia się minimum 10 par tanecznych.

Elastyczna rejestracja,

Zarejestrowana w CBD para może odebrać numer startowy na godzinę przed swoim pierwszym startem (nie ma konieczności odbierania numeru startowego przed rozpoczęciem bloku) pod warunkiem, że w godzinie rejestracji potwierdzi osobiście lub telefonicznie wolę startowania. Należy rozważnie korzystać z elastycznej rejestracji, pamiętając o zapoznaniu się z ostatecznym programem minutowym, który może ulec zmianie po zakończeniu rejestracji.

Strefa tancerza, druga sala treningowa.

Na TURNIEJU wydzielona jest strefa tancerza i druga sala treningowa, do której wstęp mają: tancerze w stroju tanecznym lub treningowym z przypiętym numerem startowym, trenerzy korzystający z pakietu dla Trenerów z widocznym identyfikatorem, osoby korzystające z pakietu VIP z widocznym identyfikatorem, Sędziowie i obsługa.

Strefa Sędziów.

Strefa Sędziów jest strefą wydzieloną, dostępną wyłącznie dla Sędziów i obsługi. Kontakt z osobami znajdującymi się w strefie Sędziów wyłącznie przez rejestrację TURNIEJU lub przechodząc przez parkiet do Konferansjera.